اعلام برنامه مسابقات تکواندوکاران در بازی‌های المپیک توکیو

طبق برنامه زمان‌بندی اعلام شده، مسابقات تکواندو در بازی‌های المپیک توکیو از ۲ تا ۵ مردادماه برگزار می‌شود.

به گزارش کاراته پرس، طبق برنامه‌ریزی کمیته بین‌المللی المپیک «مسابقات تکواندو» در بازی‌های المپیک توکیو، از ۲ تا ۵ مردادماه ۱۴۰۰ در سالن «ماکوهاری مسه» برگزار خواهد شد.

تکواندو ایران از طریق رنکینگ سیستم موفق به کسب دو سهمیه توسط آرمین هادی‌پور در وزن ۵۸- کیلوگرم و میرهاشم حسینی در وزن ۶۸- کیلوگرم شده و در بخش زنان نیز ناهید کیانی در وزن ۵۷- کیلوگرم از طریق مسابقات قاره ای جواز حضور در این رقابت ها را کسب کرده است.

طبق برنامه زمان بندی اعلام شده، روز نخست (شنبه - ۲ مردادماه) رقابت های اوزان ۵۸- کیلوگرم مردان و ۴۹- کیلوگرم زنان برگزار خواهد شد که در این روز آرمین هادی پور نماینده تکواندو کشورمان است.

روز دوم (یکشنبه - ۳ مردادماه)، مبارزات اوزان ۶۸- کیلوگرم مردان و ۵۷- کیلوگرم زنان انجام می شود که میرهاشم حسینی و ناهید کیانی تکواندوکاران ایرانی در این روز خواهند بود.

در روز سوم و چهارم (۴ و ۵ مردادماه) نیز به ترتیب مبارزات اوزان ۸۰- کیلوگرم مردان و ۶۷- کیلوگرم زنان؛ رقابت های اوزان ۸۰+ کیلوگرم مردان و ۶۷+ کیلوگرم مردان پیگیری خواهد شد.

برنامه تکواندو در بازی های المپیک به شرح ذیل است:

روز اول/ ۲۴ جولای (۲ مردادماه ۱۴۰۰) - ساعت ۱۰ تا ۱۷ به وقت محلی (۵:۳۰ تا ۱۲:۳۰ به وقت ایران) /// - نماینده ایران: آرمین هادی پور

مرحله یک هشتم

وزن اول المپیکی زنان (۴۹- کیلوگرم) / ۸ مسابقه

وزن اول المپیکی مردان (۵۸- کیلوگرم) / ۸ مسابقه

مرحله یک چهارم

وزن اول المپیکی زنان (۴۹- کیلوگرم) / ۴ مسابقه

وزن اول المپیکی مردان (۵۸- کیلوگرم) / ۴ مسابقه

مرحله نیمه نهایی

وزن اول المپیکی زنان (۴۹- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

وزن اول المپیکی مردان (۵۸- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

ساعت  ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۴۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ تا ۱۸:۱۰ به وقت ایران)

شانس مجدد

وزن اول المپیکی زنان (۴۹- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

وزن اول المپیکی مردان (۵۸- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

مسابقات مدال برنز

وزن اول المپیکی زنان (۴۹- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

وزن اول المپیکی مردان (۵۸- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

مرحله فینال

وزن اول زنان المپیکی (۴۹- کیلوگرم)

وزن اول مردان المپیکی (۵۸- کیلوگرم)

مراسم اهدای مدال

وزن اول المپیکی زنان (۴۹- کیلوگرم)

وزن اول المپیکی مردان (۵۸- کیلوگرم)

روز دوم/ ۲۵ جولای (۳ مردادماه ۱۴۰۰) - ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۷:۰۰ به وقت محلی (۵:۳۰ تا ۱۲:۳۰ به وقت ایران) /// - نماینده ایران: میرهاشم حسینی - ناهید کیانی

مرحله یک هشتم

وزن دوم المپیکی زنان (۵۷- کیلوگرم) / ۸ مسابقه

وزن دوم المپیکی مردان (۶۸- کیلوگرم) / ۸ مسابقه

مرحله یک چهارم

وزن دوم المپیکی زنان (۵۷- کیلوگرم) / ۴ مسابقه

وزن دوم المپیکی مردان (۶۸- کیلوگرم) / ۴ مسابقه

مرحله نیمه نهایی

وزن دوم المپیکی زنان (۵۷- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

وزن دوم المپیکی مردان (۶۸- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

ساعت  ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۴۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ تا ۱۸:۱۰ به وقت ایران)

شانس مجدد

وزن دوم المپیکی زنان (۵۷- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

وزن دوم المپیکی مردان (۶۸- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

مسابقات مدال برنز

وزن دوم المپیکی زنان (۵۷- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

وزن دوم المپیکی مردان (۶۸- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

مرحله فینال

وزن دوم زنان المپیکی (۵۷- کیلوگرم)

وزن دوم مردان المپیکی (۶۸- کیلوگرم)

مراسم اهدای مدال

وزن دوم المپیکی زنان (۵۷- کیلوگرم)

وزن دوم المپیکی مردان (۶۸- کیلوگرم)

روز سوم/ ۲۶ جولای (۴ مردادماه ۱۴۰۰) - ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۷:۰۰به وقت محلی

مرحله یک هشتم

وزن سوم المپیکی زنان (۶۷- کیلوگرم) / ۸ مسابقه

وزن سوم المپیکی مردان (۸۰- کیلوگرم) / ۸ مسابقه

مرحله یک چهارم

وزن سوم المپیکی زنان (۶۷- کیلوگرم) / ۴ مسابقه

وزن سوم المپیکی مردان (۸۰- کیلوگرم) / ۴ مسابقه

مرحله نیمه نهایی

وزن سوم المپیکی زنان (۶۷- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

وزن سوم المپیکی مردان (۸۰- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

ساعت  ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۴۰ به وقت محلی

شانس مجدد

وزن سوم المپیکی زنان (۶۷- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

وزن سوم المپیکی مردان (۸۰- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

مسابقات رده بندی

وزن سوم المپیکی زنان (۶۷- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

وزن سوم المپیکی مردان (۸۰- کیلوگرم) / ۲ مسابقه

مرحله فینال

وزن سوم المپیکی زنان (۶۷- کیلوگرم)

وزن سوم المپیکی مردان (۸۰- کیلوگرم)

مراسم اهدای مدال

وزن سوم المپیکی زنان (۶۷- کیلوگرم)

وزن سوم المپیکی مردان (۸۰- کیلوگرم)

روز چهارم/ ۲۷ جولای (۵ مردادماه ۱۴۰۰) - ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۷:۰۰به وقت محلی

مرحله یک هشتم

وزن چهارم المپیکی زنان (۶۷+ کیلوگرم) / ۸ مسابقه

وزن چهارم المپیکی مردان (۸۰+ کیلوگرم) / ۸ مسابقه

مرحله یک چهارم

وزن چهارم المپیکی زنان (۶۷+ کیلوگرم) / ۴ مسابقه

وزن چهارم المپیکی مردان (۸۰+ کیلوگرم) / ۴ مسابقه

مرحله نیمه نهایی

وزن چهارم المپیکی زنان (۶۷+ کیلوگرم) / ۲ مسابقه

وزن چهارم المپیکی مردان (۸۰+ کیلوگرم) / ۲ مسابقه

ساعت  ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۴۰ به وقت محلی

شانس مجدد

وزن چهارم المپیکی زنان (۶۷+ کیلوگرم) / ۲ مسابقه

وزن چهارم المپیکی مردان (۸۰+ کیلوگرم)/ ۲ مسابقه

مسابقات مدال برنز

وزن چهارم المپیکی زنان (۶۷+ کیلوگرم)/ ۲ مسابقه

وزن چهارم المپیکی مردان (۸۰+ کیلوگرم)/ ۲ مسابقه

مرحله فینال

وزن چهارم المپیکی زنان (۶۷+ کیلوگرم)

وزن چهارم المپیکی مردان (۸۰+ کیلوگرم)

مراسم اهدای مدال

وزن چهارم المپیکی زنان (۶۷+ کیلوگرم)

وزن چهارم المپیکی مردان (۸۰+ کیلوگرم)

همچنین بر اساس پیشنهاد فدراسیون جهانی تکواندو و تایید کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) برای نخستین بار رقابت‌های تیمی مشترک تکواندو به صورت آزمایشی در بازی‌های المپیک توکیو برگزار می شود که تیم ایران و چین موفق شدند سهمیه حضور در این رویداد را بدست آورند.

تیم ملی تکواندو ایران با ترکیب امیرمحمد بخشی، عرفان ناظمی، یلدا ولی نژاد و ملیکا میرحسینی در این رویداد حضور پیدا می کند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1570

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 5 =