اعلام نتایج هفته دوم لیگ مجازی کاتا بانوان

نتایج هفته دوم لیگ مجازی کاتای بانوان کاراته کشور اعلام شد.

به گزارش کاراته پرس و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون نتایج هفته دوم اولین دوره مسابقات لیگ مجازی کاتای بانوان جام مدافعان سلامت که از تاریخ ۱۱ آبان آغاز گردید را اعلام نمود.

رقابت مرحله دوم دور رفت اولین دوره رقابت‌های لیگ کاتا مجازی قهرمانی بانوان کاراته کشور با حضور 122 تیم و 420 شرکت‌کننده پایان یافت و نفرات برتر در تمامی رده‌های سنی مشخص شدند.

در این هفته از مسابقات تعداد 28 داور بانوان کاراته زیر نظر شورای داوران کاراته کشور وظیفه قضاوت را بر عهده داشتند.

نتایج هفته دوم مسابقات به شرح زیر می‌باشد:

رده خردسالان سفید، زرد و نارنجی

1. تیم جوانه با 15 امتیاز تیمی، 3 صدر نشین و 134/84 امتیاز انفرادی

2. آکادمی ارباب 1 با 15 امتیاز تیمی، 3 صدر نشین و 134/26 امتیاز انفرادی

3. نگین 2 با 12 امتیاز تیمی، 1 صدر نشین و  108/62 امتیاز انفرادی

4. زیبا شهر با 11 امتیاز تیمی، 1 صدرنشین و 87/9 امتیاز انفرادی

5. آکادمی کوهی با 10 امتیاز تیمی و 128.1 امتیاز انفرادی

6. مهرگان (الف) با 8 امتیاز تیمی و 124.94 امتیاز انفرادی

۷. کاراته دژ کرد با 8 امتیاز تیمی و  123/74 امتیاز انفرادی

8. درنا با 7 امتیاز تیمی و 121.22 امتیاز انفرادی

9. سیما با 7 امتیاز تیمی و 124.42 امتیاز انفرادی

رده خردسالان سبز، آبی و بنفش

1. آکادمی ارباب 1 با 14 امتیاز تیمی، 2 صدر نشین و 137.94 امتیاز انفرادی

2. باشگاه افسانه با 14 امتیاز تیمی، 2 صدر نشین و 137.94 امتیاز انفرادی

3. رُستن با 13 امتیاز تیمی، 1 صدرنشین و 135.32 امتیاز انفرادی

4. اهورا با 13 امتیاز تیمی، 1 صدرنشین و 134.98 امتیاز انفرادی

5. نگین 1 با 12 امتیاز تیمی و 134.36 امتیاز انفرادی

6. قهرمانان کاتای قرنطینه 1 کیش با 12 امتیاز تیمی و 132 امتیاز انفرادی

7. ساینا با 12 امتیاز تیمی و 131.86 امتیاز انفرادی

8. شهدای وحدت شهرستان خوشاب ۱ با 11 امتیاز تیمی و 132.72 امتیاز انفرادی

9. باشگاه آهن بافق (الف) با 11 امتیاز تیمی و 131.22 امتیاز انفرادی

10. شیتوریو کوجی دو هرمزگان با 10 امتیاز تیمی و 132.14 امتیاز انفرادی

11. درنا با 9 امتیاز تیمی و 128.56 امتیاز انفرادی

12. طنین آذربایجان با 9 امتیاز تیمی و 128.88 امتیاز انفرادی

13. اوژن با 9 امتیاز تیمی و 129.66 امتیاز انفرادی

14. صنعت مس کرمان ب با 9 امتیاز تیمی و 128.14 امتیاز انفرادی

15.آرنیکا با 8 امتیاز تیمی و 126.42 امتیاز انفرادی

16. باشگاه آهن بافق (ب) با 8 امتیاز تیمی و 125.78 امتیاز انفرادی

17.باشگاه فرهنگ سمنان با 7 امتیاز تیمی و 123.58 امتیاز انفرادی

18. کاراته دژکرد 5 با 6 امتیاز تیمی و 126.6 امتیاز انفرادی

19. شهدای وحدت شهرستان خوشاب۲ با 6 امتیاز تیمی و 125.58 امتیاز انفرادی

20. صنعت مس کرمان الف با 6 امتیاز تیمی و 125.44 امتیاز انفرادی

21. اوژن 1 با 6 امتیاز تیمی و 124.72 امتیاز انفرادی

22. گردآفرید با 6 امتیاز تیمی و 124.42 امتیاز انفرادی

23. باشگاه سمیع عادل با 6 امتیاز تیمی و 81.5 امتیاز انفرادی

رده خردسالان قهوهای و مشکی

1. انرژی با 14 امتیاز تیمی، 2 صدر نشین و 137.36 امتیاز انفرادی

2. یونیک  با 14  امتیاز تیمی، 2 صدرنشین و 136.22 امتیاز انفرادی

3. صنعت مس کرمان با 12 امتیاز تیمی، 2 صدر نشین  و 133.94 امتیاز انفرادی

4. ساینا با 12 امتیاز تیمی و 136.98 امتیاز انفرادی

5. فانوس شهر ۱ با 12 امتیاز تیمی و 135.52 امتیاز انفرادی

6. اهورا  با 12  امتیاز تیمی و 133.18 امتیاز انفرادی

7. شیتوریو کوجی دو هرمزگان با 9 امتیاز تیمی و 133.02 امتیاز انفرادی

8. آکادمی امیری استان آ. شرقی با 8 امتیاز تیمی و 87.9 امتیاز انفرادی

9. باشگاه آیریک یک با 7 امتیاز تیمی و 135.34 امتیاز انفرادی

9. طنین آذربایجان با 7 امتیاز تیمی و 129.24 امتیاز انفرادی

10. باران با 7 امتیاز تیمی و 127.9 امتیاز انفرادی

11. هیئت کاراته استان سمنان با 6 امتیاز تیمی و 119.54 امتیاز انفرادی

12. معین با 6 امتیاز تیمی و 88.94 امتیاز انفرادی

رده نونهالان و نوجوانان سفید، زرد و نارنجی

1. باشگاه افسانه با 16 امتیاز تیمی، 4 صدر نشین و 133.48 امتیاز انفرادی

2. آکادمی ارباب 1 با 14 امتیاز تیمی، 2 صدرنشین و 133.4 امتیاز انفرادی

3. مهرگان  با 9 امتیاز تیمی و 128.34 امتیاز انفرادی

4. کاراته نوجوانان شهرستان خوشاب  با 9 امتیاز تیمی و 127.12 امتیاز انفرادی

5. کاراته دژکرد 4  با 7 امتیاز تیمی و 124.9 امتیاز انفرادی

6 . طنین آذربایجان  با 7 امتیاز تیمی و 104.86 امتیاز انفرادی

رده نونهالان سبز، آبی و بنفش

1.آکادمی ارباب 1 با 16 امتیاز تیمی، 4 صدر نشین و 142.6 امتیاز انفرادی

2. باشگاه افسانه با 14 امتیاز تیمی، 2 صدر نشین و 142.18 امتیاز انفرادی

3. آوای هرمزگان با 12 امتیاز تیمی و 137.82 امتیاز انفرادی

4. آکادمی ارباب 2 با 12 امتیاز تیمی و 137.6 امتیاز انفرادی

5. باشگاه آهن بافق با 11 امتیاز تیمی و 137.74 امتیاز انفرادی

6. انرژی با 11 امتیاز تیمی و 134.72 امتیاز انفرادی

7. باران با 8 امتیاز تیمی و 130.56 امتیاز انفرادی

8. کاراته نونهالان شهرستان خوشاب با 7 امتیاز تیمی و 131.82 امتیاز انفرادی

9. طنین آذربایجان با 7 امتیاز تیمی و 130.16 امتیاز انفرادی

10. کاراته دژکرد 3 با 7 امتیاز تیمی و 129.72 امتیاز انفرادی

11. رانا با 7 امتیاز تیمی و 129.18 امتیاز انفرادی

12. باشگاه ایران جوان با 7 امتیاز تیمی و 128.96 امتیاز انفرادی

13. صنعت مس کرمان با 6 امتیاز تیمی و 129.94 امتیاز انفرادی

14. درنا با 6 امتیاز تیمی و 127.74 امتیاز انفرادی

رده نونهالان قهوهای و مشکی

1. صبا شیراز با 16 امتیاز تیمی، 4 صدر نشین و 137.4 امتیاز انفرادی

2. شیتوریو کوجی‌دو هرمزگان با 14 امتیاز تیمی، 2 صدر نشین و 135.6 امتیاز انفرادی

3. رُستن با 12  امتیاز تیمی و 133.76 امتیاز انفرادی

4. فانوس شهر ۲ با  11 امتیاز تیمی و 134.82 امتیاز انفرادی

5. اهورا با 10 امتیاز تیمی و 132.84 امتیاز انفرادی

6. طنین آذربایجان ب با  10 امتیاز تیمی و 132.26 امتیاز انفرادی

7. یونیک با 10 امتیاز تیمی و 131.4 امتیاز انفرادی

8. طنین آذربایجان الف با  9 امتیاز تیمی و 132.26 امتیاز انفرادی

9. باشگاه کیا با 9 امتیاز تیمی و 89/6 امتیاز انفرادی

10. درنا با 9 امتیاز تیمی و 87.96 امتیاز انفرادی

11. قهرمانان کاتای قرنطینه 2 کیش با 8 امتیاز تیمی و 128.78 امتیاز انفرادی

12. باشگاه بهاران (آسو) با 8 امتیاز تیمی و 126 امتیاز انفرادی

13. آکادمی میلاد کرمانشاه با 7 امتیاز تیمی و 65.16 امتیاز انفرادی

14. هیئت کاراته استان سمنان با 6 امتیاز تیمی و 125.5 امتیاز انفرادی

15. اوژن با  6 امتیاز تیمی و 121.62 امتیاز انفرادی

16. باشگاه آیریک دو با 6 امتیاز تیمی و 101.68 امتیاز انفرادی

رده نوجوانان و جوانان سبز، آبی و بنفش

1. باشگاه افسانه۲ با 15 امتیاز تیمی، 2 صدر نشین و 138.62 امتیاز انفرادی

2. آکادمی ارباب با 14 امتیاز تیمی، 2 صدر نشین و 140/28 امتیاز انفرادی

3. باشگاه افسانه ۱ با 13 امتیاز تیمی، 1 صدرنشین و 138.48 امتیاز انفرادی

4. باشگاه حق نظری با 11 امتیاز تیمی و 137.6 امتیاز انفرادی

5. جوانه با 10 امتیاز تیمی و 133.3 امتیاز انفرادی

6. زیباشهر با 10 امتیاز تیمی و 132.36 امتیاز انفرادی

7. آوای هرمزگان با 9 امتیاز تیمی و 132.34 امتیاز انفرادی

8. ساینا با 7 امتیاز تیمی و 129.88 امتیاز انفرادی

9. باران با 7 امتیاز تیمی و 105.82 امتیاز انفرادی

10. صنعت مس کرمان با 6 امتیاز تیمی و 127.6 امتیاز انفرادی

11. کاراته دژکرد 1 با 6  امتیاز تیمی و 126.7 امتیاز انفرادی

12. شهید کشوری با 6 امتیاز تیمی و 83.32 امتیاز انفرادی

رده نوجوانان قهوهای و مشکی

1. صنعت مس کرمان با 17 امتیاز تیمی، 3 صدر نشین و 139.56 امتیاز انفرادی

2. ساینا با 13 امتیاز تیمی و 137.1 امتیاز انفرادی

3. اهورا الف با 12 امتیاز تیمی و 131.72 امتیاز انفرادی

4.انرژی با 12 امتیاز تیمی و 131.86 امتیاز انفرادی

5. یونیک با 11 امتیاز تیمی و 131.7 امتیاز انفرادی

6. اهورا ب با 10 امتیاز تیمی و 131.18 امتیاز انفرادی

7. کانون بسیج بندرعباس با 10 امتیاز تیمی و 128.66 امتیاز انفرادی

8. درنا با 8 امتیاز تیمی و 122/88 امتیاز انفرادی

9. معین با 7 امتیاز تیمی و 84.64 امتیاز انفرادی

10.آکادمی میلاد کرمانشاه با 6 امتیاز تیمی و 85.88 امتیاز انفرادی

11. فانوس شهر۳ با 7 امتیاز تیمی و 124.82 امتیاز انفرادی

12. طنین آذربایجان با 7 امتیاز تیمی و 122.48 امتیاز انفرادی

13. آکادمی رستاخیز با 6 امتیاز تیمی و 98.04 امتیاز انفرادی

رده جوانان قهوهای و مشکی

1. جوانه با 18 امتیاز تیمی، 6 صدر نشین و 146.78 امتیاز انفرادی

2. ساینا با 12 امتیاز تیمی و 140.1 امتیاز انفرادی

3. اهورا با 12 امتیاز تیمی و 138.3 امتیاز انفرادی

4. رُستن با 11 امتیاز تیمی و 135.8 امتیاز انفرادی

5. قهرمانان اصفهان با 10 امتیاز تیمی و 134.84 امتیاز انفرادی

6. طنین آذربایجان با 10 امتیاز تیمی و 133.7 امتیاز انفرادی

7. باشگاه حق نظری با 10 امتیاز تیمی و 131.48 امتیاز انفرادی

8. آوای اوج با 8 امتیاز تیمی و 132.86 امتیاز انفرادی

9. انرژی با 8 امتیاز تیمی و 131.32 امتیاز انفرادی

10. فانوس شهر ۴ با 6 امتیاز تیمی و 122.76 امتیاز انفرادی

11. زیباشهر هرمزگان با 6 امتیاز تیمی و 87.26 امتیاز انفرادی

12. باشگاه قاسمی گیلان با 6 امتیاز تیمی و 63.08 امتیاز انفرادی

قضاوت مرحله سوم مسابقات در روز جمعه ١٣ آذرماه صورت می‌گیرد و نتایج مرحله سوم مسابقات مجازی بانوان در تاریخ ١٥ آذرماه اعلام می‌شود.

کد خبر: 494

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 0 =