اعلام نتایج هفته سوم لیگ مجازی کاتا بانوان

نتایج هفته سوم لیگ مجازی کاتای بانوان کاراته کشور در رده‌های خردسالان (کمربند سبز، آبی، بنفش و کمربند قهوه‌ای، مشکی) نونهالان (کمربند سبز، آبی، بنفش و کمربند قهوه‌ای، مشکی) و رده نوجوانان (کمربند قهوه ای و مشکی) اعلام شد.

به گزارش کاراته پرس و نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، با برگزاری هفته سوم اولین دوره مسابقات لیگ مجازی کاتای بانوان جام مدافعان سلامت، در رده‌های خردسالان (کمربند سبز، آبی، بنفش و کمربند قهوه ای، مشکی) نونهالان (کمربند سبز، آبی، بنفش و کمربند قهوه‌ای، مشکی) و رده نوجوانان (کمربند قهوه‌ای و مشکی) نتایج به شرح زیر اعلام شد:

رده خردسالان سبز، آبی و بنفش

۱. باشگاه افسانه با ۲۲ امتیاز تیمی، ۴ صدر نشین و ۲۰۶.۳۴ امتیاز انفرادی

۲. آکادمی ارباب۱ با ۲۰ امتیاز تیمی، ۲ صدر نشین و ۲۰۵.۲۶ امتیاز انفرادی

۳. رُستن با ۲۰  امتیاز تیمی، ۲ صدرنشین و ۲۰۲.۲ امتیاز انفرادی

۴. اهورا با ۱۹ امتیاز تیمی، ۱ صدرنشین و ۲۰۰.۷۶ امتیاز انفرادی

۵. قهرمانان کاتای قرنطینه ۱ کیش با ۱۸ امتیاز تیمی و ۱۹۷.۴۲ امتیاز انفرادی

۶. نگین ۱ با ۱۷ امتیاز تیمی و ۲۰۰.۲۸ امتیاز انفرادی

۷. ساینا با ۱۷ امتیاز تیمی و ۱۹۷.۵۴ امتیاز انفرادی

۸. باشگاه آهن بافق (الف) با ۱۷ امتیاز تیمی و ۱۹۷.۴۴ امتیاز انفرادی

۹. شهدای وحدت شهرستان خوشاب ۱ با ۱۶ امتیاز تیمی و ۱۹۸.۲۲ امتیاز انفرادی

۱۰. شیتوریو کوجی دو هرمزگان با ۱۶ امتیاز تیمی و ۱۹۷.۷امتیاز انفرادی

۱۱. درنا با ۱۵ امتیاز تیمی و ۱۹۳.۲۶ امتیاز انفرادی

۱۲. اوژن با ۱۳ امتیاز تیمی و ۱۹۳.۴۸ امتیاز انفرادی

۱۳. طنین آذربایجان با ۱۳ امتیاز تیمی و ۱۹۲.۰۴ امتیاز انفرادی

۱۴. باشگاه آهن بافق(ب) با ۱۳ امتیاز تیمی و ۱۹۰.۰۸ امتیاز انفرادی

۱۵. صنعت مس کرمان ب با ۱۲ امتیاز تیمی و ۱۹۰.۶۲ امتیاز انفرادی

۱۶.آرنیکا با ۱۲ امتیاز تیمی و ۱۸۹.۸۴ امتیاز انفرادی

۱۷.باشگاه فرهنگ سمنان با ۱۱ امتیاز تیمی و ۱۸۶.۰۲ امتیاز انفرادی

۱۸. کاراته دژکرد ۵ با ۱۰ امتیاز تیمی و ۱۹۰.۹ امتیاز انفرادی

۱۹.صنعت مس کرمان الف با ۹ امتیاز تیمی و ۱۸۹.۳۴ امتیاز انفرادی

۲۰. شهدای وحدت شهرستان خوشاب۲ با ۹ امتیاز تیمی و ۱۸۸.۲۴ امتیاز انفرادی

۲۱. اوژن ۱ با ۹ امتیاز تیمی و ۱۸۷.۴ امتیاز انفرادی

۲۲. گردآفرید با ۹ امتیاز تیمی و ۱۸۴.۹ امتیاز انفرادی

۲۳. باشگاه سمیع عادل با ۹ امتیاز تیمی و ۱۴۲.۲۴ امتیاز انفرادی

رده خردسالان قهوه‌ای و مشکی

۱. یونیک با ۲۰ امتیاز تیمی، ۳ صدرنشین و ۲۰۳.۲۴ امتیاز انفرادی

۲. انرژی با ۲۰ امتیاز تیمی، ۲ صدر نشین و ۲۰۳.۳ امتیاز انفرادی

۳. فانوس شهر ۱ با ۱۸ امتیاز تیمی، ۱صدرنشین و ۲۰۰.۷۴ امتیاز انفرادی

۴. ساینا با ۱۸ امتیاز تیمی و ۲۰۳.۹۴ امتیاز انفرادی

۵. اهورا  با ۱۷ امتیاز تیمی و ۱۹۷.۳۸ امتیاز انفرادی

۶. صنعت مس کرمان با ۱۶ امتیاز تیمی، ۲ صدرنشین  و ۱۹۷.۸۸ امتیاز انفرادی

۷. شیتوریو کوجی دو هرمزگان با ۱۶ امتیاز تیمی، ۱ صدرنشین و ۱۹۸.۹۲ امتیاز انفرادی

۸. آکادمی امیری استان آ. شرقی با ۱۳ امتیاز تیمی و ۱۵۱.۷۸ امتیاز انفرادی

۹. طنین آذربایجان با ۱۱ امتیاز تیمی و ۱۹۲.۸۶ امتیاز انفرادی

۱۰. باران با ۱۱ امتیاز تیمی و ۱۹۰.۳۲ امتیاز انفرادی

۱۱. باشگاه آیریک یک با ۱۱ امتیاز تیمی و ۱۸۷.۳ امتیاز انفرادی

۱۲. هیئت کاراته استان سمنان با ۹ امتیاز تیمی و ۱۷۸.۷۶ امتیاز انفرادی

۱۳. معین با ۹ امتیاز تیمی و ۶۱.۶۸ امتیاز انفرادی

رده نونهالان سبز، آبی و بنفش

۱. آکادمی ارباب ۱ با ۲۳ امتیاز تیمی، ۵ صدر نشین و ۲۱۰.۲۶ امتیاز انفرادی

۲. باشگاه افسانه با ۲۲ امتیاز تیمی، ۴ صدر نشین و ۲۱۰.۰۴ امتیاز انفرادی

۳. آوای هرمزگان با ۱۸ امتیاز تیمی و ۲۰۴.۸۲ امتیاز انفرادی

۴. آکادمی ارباب ۲ با ۱۸ امتیاز تیمی و ۲۰۳.۲۴ امتیاز انفرادی

۵. باشگاه آهن بافق با ۱۷ امتیاز تیمی و ۱۹۹.۷۴ امتیاز انفرادی

۶. انرژی با ۱۵ امتیاز تیمی و ۱۹۵.۵۸ امتیاز انفرادی

۷. باران با ۱۳ امتیاز تیمی و ۱۹۲.۸۲ امتیاز انفرادی

۸. کاراته نونهالان شهرستان خوشاب با ۱۲ امتیاز تیمی و ۱۹۳.۴۶ امتیاز انفرادی

۹. کاراته دژکرد ۳ با ۱۱ امتیاز تیمی و ۱۹۱.۱ امتیاز انفرادی

۱۰. طنین آذربایجان با ۱۰ امتیاز تیمی و ۱۹۱.۱ امتیاز انفرادی

۱۱. رانا با ۱۰ امتیاز تیمی و ۱۸۸.۲۸ امتیاز انفرادی

۱۲. باشگاه ایران جوان با ۱۰ امتیاز تیمی و ۱۸۷.۵۶ امتیاز انفرادی

۱۳. درنا با ۱۰ امتیاز تیمی و ۱۶۸.۷ امتیاز انفرادی

۱۴.صنعت مس کرمان با ۹ امتیاز تیمی و ۱۸۹.۲۴ امتیاز انفرادی

رده نونهالان قهوه‌ای و مشکی

۱. صبا شیراز با ۲۲ امتیاز تیمی، ۴ صدر نشین و ۲۰۴.۳ امتیاز انفرادی

۲. شیتوریو کوجی دو هرمزگان با ۲۱ امتیاز تیمی، ۴ صدر نشین و ۲۰۳.۲۲ امتیاز انفرادی

۳. اهورا با ۱۷ امتیاز تیمی، ۱ صدرنشین و ۲۰۰.۸۶ امتیاز انفرادی

۴. فانوس شهر ۲ با ۱۷ امتیاز تیمی و ۲۰۱ امتیاز انفرادی

۵. رُستن با ۱۷ امتیاز تیمی و ۱۹۹.۱۴ امتیاز انفرادی

۶. طنین آذربایجان ب با  ۱۵ امتیاز تیمی و ۱۹۸.۸۲ امتیاز انفرادی

۷. طنین آذربایجان الف با ۱۵ امتیاز تیمی و ۱۹۷.۱۴ امتیاز انفرادی

۸. یونیک با ۱۴ امتیاز تیمی و ۱۹۴.۵۸ امتیاز انفرادی

۹. باشگاه کیا با ۱۴ امتیاز تیمی و ۱۵۴.۴ امتیاز انفرادی

۱۰ باشگاه بهاران (آسو) با ۱۳ امتیاز تیمی و ۱۹۰.۱۲ امتیاز انفرادی

۱۱. قهرمانان کاتای قرنطینه ۲ کیش با ۱۲ امتیاز تیمی و ۱۹۲.۲ امتیاز انفرادی

۱۲. درنا با ۱۲ امتیاز تیمی و ۱۳۰.۷۸ امتیاز انفرادی

۱۳. آکادمی میلاد کرمانشاه با ۱۱ امتیاز تیمی و ۱۰۷.۳۸ امتیاز انفرادی

۱۴. هیئت کاراته استان سمنان با ۹ امتیاز تیمی و ۱۸۸.۴۶ امتیاز انفرادی

۱۵. اوژن با ۹ امتیاز تیمی و ۱۸۲.۳۴ امتیاز انفرادی

۱۶. باشگاه آیریک دو با ۹ امتیاز تیمی و ۱۴۲.۵۲ امتیاز انفرادی

رده نوجوانان قهوه‌ای و مشکی

۱. صنعت مس کرمان با ۲۵ امتیاز تیمی، ۷ صدر نشین و ۲۰۹.۷۶ امتیاز انفرادی

۲. ساینا با ۲۰ امتیاز تیمی، ۲ صدرنشین و ۲۰۷.۰۶ امتیاز

۳. یونیک با ۱۷ امتیاز تیمی و ۱۹۹.۲ امتیاز انفرادی

۴. اهورا الف با ۱۷ امتیاز تیمی و ۱۹۸.۷۲ امتیاز انفرادی

۵.انرژی با ۱۷ امتیاز تیمی و ۱۹۷.۷۲ امتیاز انفرادی

۶. اهورا ب با ۱۶ امتیاز تیمی و ۱۹۷.۷۲ امتیاز انفرادی

۷. کانون بسیج بندرعباس با ۱۵ امتیاز تیمی و ۱۹۳.۸۸ امتیاز انفرادی

۸. درنا با ۱۲ امتیاز تیمی و ۱۸۸.۴۴ امتیاز انفرادی

۹. طنین آذربایجان با ۱۱ امتیاز تیمی و ۱۸۶.۶۴ امتیاز انفرادی

۱۰. فانوس شهر۳ با ۱۰ امتیاز تیمی و ۱۶۷.۵ امتیاز انفرادی

۱۱.آکادمی میلاد کرمانشاه با ۱۰ امتیاز تیمی و ۱۲۸.۴۲ امتیاز انفرادی

۱۲. معین با ۱۰ امتیاز تیمی و ۱۲۷.۶۶ امتیاز انفرادی

۱۳. آکادمی رستاخیز با ۹ امتیاز تیمی و ۱۴۰.۴۶ امتیاز انفرادی

کد خبر: 554

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =