نتایج هفته پنجم لیگ مجازی کاتا بانوان اعلام شد

نتایج هفته پنجم دور رفت لیگ مجازی کاتای بانوان کاراته کشور اعلام شد.

به گزارش کاراته پرس و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، نتایج هفته پنجم و پایانی دور رفت اولین دوره مسابقات لیگ مجازی کاتای بانوان جام مدافعان سلامت که از تاریخ ۷ دی ماه آغاز شده اعلام شد.

نتایج هفته پنجم مسابقات به شرح زیر می‌باشد:

رده خردسالان سبز، آبی و بنفش

۱. باشگاه افسانه با ۲۹ امتیاز تیمی، ۵ صدرنشین و ۲۷۵،۵۸ امتیاز انفرادی

۲. آکادمی ارباب۱ با ۲۸ امتیاز تیمی، ۴ صدرنشین و ۲۷۴،۸۸ امتیاز انفرادی

۳. رُستن با ۲۶  امتیاز تیمی، ۲ صدرنشین و ۲۷۰،۱۴ امتیاز انفرادی

۴. اهورا با ۲۵ امتیاز تیمی، ۱ صدرنشین و ۲۶۷.۳۶ امتیاز انفرادی

۵. قهرمانان کاتای قرنطینه ۱ کیش با ۲۴ امتیاز تیمی و ۲۶۲.۵ امتیاز انفرادی

۶. نگین ۱ با ۲۳ امتیاز تیمی و ۲۶۶.۸ امتیاز انفرادی

۷. شهدای وحدت شهرستان خوشاب ۱ با ۲۲ امتیاز تیمی و ۲۶۳.۱۶ امتیاز انفرادی

۸. شیتوریو کوجی دو هرمزگان با ۲۲ امتیاز تیمی و ۲۶۲.۳امتیاز انفرادی

۹. ساینا با ۲۲ امتیاز تیمی و ۲۶۱.۹۶ امتیاز انفرادی

۱۰. باشگاه آهن بافق (الف) با ۲۲ امتیاز تیمی و ۲۶۱.۱۲ امتیاز انفرادی

۱۱. درنا با ۱۹ امتیاز تیمی و ۲۵۴.۲۸ امتیاز انفرادی

۱۲. آرنیکا با ۱۷ امتیاز تیمی و ۲۵۱.۷۲ امتیاز انفرادی

۱۳. باشگاه آهن بافق (ب) با ۱۷ امتیاز تیمی و ۲۵۰.۱۶ امتیاز انفرادی

۱۴. اوژن با ۱۶ امتیاز تیمی و ۲۵۶.۱۲ امتیاز انفرادی

۱۵. طنین آذربایجان با ۱۶ امتیاز تیمی و ۲۵۱.۹ امتیاز انفرادی

۱۶. باشگاه فرهنگ سمنان با ۱۶ امتیاز تیمی و ۲۴۶.۹۸ امتیاز انفرادی

۱۷. صنعت مس کرمان ب با ۱۵ امتیاز تیمی و ۲۵۲.۰۴ امتیاز انفرادی

۱۸. کاراته دژکرد ۵ با ۱۴ امتیاز تیمی و ۲۵۲.۵۶ امتیاز انفرادی

۱۹. شهدای وحدت شهرستان خوشاب ۲ با ۱۳ امتیاز تیمی و ۲۵۰.۲ امتیاز انفرادی

۲۰.صنعت مس کرمان الف با ۱۲ امتیاز تیمی و ۲۴۹.۶۲ امتیاز انفرادی

۲۱. اوژن ۱ با ۱۲ امتیاز تیمی و ۲۴۸.۰۶ امتیاز انفرادی

۲۲. گردآفرید با ۱۲ امتیاز تیمی و ۲۴۳.۰۴ امتیاز انفرادی

۲۳. باشگاه سمیع عادل با ۱۲ امتیاز تیمی و ۲۰۱.۸ امتیاز انفرادی

رده نونهالان سبز، آبی و بنفش

۱. آکادمی ارباب ۱ با ۲۹ امتیاز تیمی، ۵ صدر نشین و ۲۷۹ امتیاز انفرادی

۲. باشگاه افسانه با ۲۸ امتیاز تیمی، ۴ صدرنشین و ۲۷۸.۹۸ امتیاز انفرادی

۳. آوای هرمزگان با ۲۷ امتیاز تیمی، ۴ صدرنشین و ۲۷۵.۱۴ امتیاز انفرادی

۴. آکادمی ارباب۲ با ۲۴ امتیاز تیمی و ۲۷۱.۱۲ امتیاز انفرادی

۵. باشگاه آهن بافق با ۲۲ امتیاز تیمی و ۲۶۶.۴۸ امتیاز انفرادی

۶. انرژی با ۲۰ امتیاز تیمی و ۲۶۱.۷۶ امتیاز انفرادی

۷. باران با ۱۷ امتیاز تیمی و ۲۵۷.۶۴ امتیاز انفرادی

۸. کاراته نونهالان شهرستان خوشاب با ۱۸ امتیاز تیمی و ۲۵۹.۶۸ امتیاز انفرادی

۹. کاراته دژکرد ۳ با ۱۴ امتیاز تیمی و ۲۵۵.۴۶ امتیاز انفرادی

۱۰. طنین آذربایجان با ۱۳ امتیاز تیمی و ۲۵۴.۷۲ امتیاز انفرادی

۱۱. رانا با ۱۴امتیاز تیمی و ۲۵۳.۴ امتیاز انفرادی

۱۲. باشگاه ایران جوان با ۱۳ امتیاز تیمی و ۲۵۰.۹۲ امتیاز انفرادی

۱۳. درنا با ۱۳ امتیاز تیمی و ۲۳۱.۵۶ امتیاز انفرادی

۱۴.صنعت مس کرمان با ۱۲ امتیاز تیمی و ۲۵۳.۱۸ امتیاز انفرادی

رده نونهالان قهوه‌ای و مشکی

۱. صبا شیراز با ۲۸ امتیاز تیمی، ۴ صدرنشین و ۲۷۱.۵۲ امتیاز انفرادی

۲. شیتوریو کوجی دو هرمزگان با ۲۷ امتیاز تیمی، ۵ صدر نشین و ۲۷۰.۸۶ امتیاز انفرادی

۳. فانوس شهر ۲ با ۲۴ امتیاز تیمی، ۱ صدرنشین و ۲۶۸.۹ امتیاز انفرادی

۴. اهورا با ۲۳ امتیاز تیمی، ۱ صدرنشین و ۲۶۹.۲۴ امتیاز انفرادی

۵. رُستن با ۲۳امتیاز تیمی و ۲۶۷.۳ امتیاز انفرادی

۶.باشگاه کیا با ۱۹ امتیاز تیمی، ۱ صدر نشین و ۱۹۹.۱۴ امتیاز انفرادی

۷. طنین آذربایجان الف با ۱۹ امتیاز تیمی و ۲۶۵.۷۸ امتیاز انفرادی

۸. طنین آذربایجان ب با ۱۹ امتیاز تیمی و ۲۶۳.۳ امتیاز انفرادی

۹. قهرمانان کاتای قرنطینه ۲ کیش با ۱۸ امتیاز تیمی و ۲۵۹.۹۲ امتیاز انفرادی

۱۰. یونیک با ۱۸ امتیاز تیمی و ۲۵۹.۷ امتیاز انفرادی

۱۱.باشگاه بهاران (آسو) با ۱۸ امتیاز تیمی و ۲۵۵.۶۲ امتیاز انفرادی

۱۲. درنا با ۱۵ امتیاز تیمی و ۱۷۴.۱۲ امتیاز انفرادی

۱۳. آکادمی میلاد کرمانشاه با ۱۴ امتیاز تیمی و ۱۰۷.۳۸ امتیاز انفرادی

۱۴. اوژن با ۱۳ امتیاز تیمی و ۲۴۶.۳۶ امتیاز انفرادی

۱۵. هیئت کاراته استان سمنان با ۱۲ امتیاز تیمی و ۲۵۲.۱۲ امتیاز انفرادی

۱۶. باشگاه آیریک دو با ۱۲ امتیاز تیمی و ۱۴۲.۵۲ امتیاز انفرادی

رده نوجوانان قهوه‌ای و مشکی

۱. صنعت مس کرمان با ۳۱ امتیاز تیمی، ۷ صدرنشین و ۲۸۱.۶۸ امتیاز انفرادی

۲. ساینا با ۲۹ امتیاز تیمی، ۵ صدرنشین و ۲۸۱.۰۴ امتیاز

۳.اهورا الف با ۲۳ امتیاز تیمی و ۲۶۹.۳۸ امتیاز انفرادی

۴. یونیک با ۲۲ امتیاز تیمی و ۲۶۹.۷۴ امتیاز انفرادی

۵.انرژی با ۲۲ امتیاز تیمی و ۲۶۵.۹ امتیاز انفرادی

۶. اهورا ب با ۲۱ امتیاز تیمی و ۲۶۶.۷۸ امتیاز انفرادی

۷. کانون بسیج بندرعباس با ۲۰ امتیاز تیمی و ۲۶۲.۲۴ امتیاز انفرادی

۸. درنا با ۱۷ امتیاز تیمی و ۲۵۳.۷۸ امتیاز انفرادی

۹. آکادمی میلاد کرمانشاه با ۱۵ امتیاز تیمی و ۱۷۴.۲۴ امتیاز انفرادی

۱۰. طنین آذربایجان با ۱۴ امتیاز تیمی و ۲۵۱.۲۸ امتیاز انفرادی

۱۱. فانوس شهر۳ با ۱۳ امتیاز تیمی و ۲۳۳.۷۸ امتیاز انفرادی

۱۲. معین با ۱۳ امتیاز تیمی و ۱۷۱.۶۲ امتیاز انفرادی

۱۳. آکادمی رستاخیز با ۱۲ امتیاز تیمی و ۱۴۰.۴۶ امتیاز انفرادی

کد خبر: 712

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 14 =