اعلام ادامه نتایج مسابقات هفته نخست دور برگشت لیگ مجازی کاتا بانوان

ادامه نتایج هفته نخست دور برگشت لیگ مجازی کاتای بانوان کاراته اعلام شد.

به گزارش کاراته پرس و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، نتایج ادامه هفته نخست دور برگشت رده‌های نوجوانان قهوه‌ای و مشکی، ‌نونهالان قهوه‌ای و مشکی، ‌نونهالان سبز آبی بنفش، ‌خردسالان سبز آبی بنفش‌ اولین دوره مسابقات لیگ مجازی کاتای بانوان جام مدافعان سلامت که از تاریخ ۲۹ دی ماه آغاز شده بود، اعلام شد.

نتایج هفته نخست دور برگشت مسابقات به شرح زیر می‌باشد:

رده خردسالان سبز، آبی و بنفش

۱. باشگاه افسانه با ۳۶ امتیاز تیمی، ۶ صدر نشین و ۳۴۴.۲۴ امتیاز انفرادی

۲. آکادمی ارباب۱ با ۳۵ امتیاز تیمی، ۵ صدر نشین و ۳۴۴.۰۴ امتیاز انفرادی

۳. تیم wmmf با ۳۳  امتیاز تیمی، ۳ صدرنشین و ۳۳۷.۶۲  امتیاز انفرادی

۴. اهورا با ۳۱ امتیاز تیمی، ۱ صدرنشین و ۳۳۵  امتیاز انفرادی

۵. قهرمانان کاتای قرنطینه ۱ کیش با ۳۰ امتیاز تیمی و ۳۲۷.۸۸ امتیاز انفرادی

۶. نگین ۱ با ۲۹ امتیاز تیمی و ۳۳۴.۱  امتیاز انفرادی

۷. ساینا با ۲۸ امتیاز تیمی و ۳۲۷.۳ امتیاز انفرادی

۸. شهدای وحدت شهرستان خوشاب ۱ با ۲۷ امتیاز تیمی و ۳۲۷.۹۶  امتیاز انفرادی

۹. شیتوریو کوجی دو هرمزگان با ۲۷ امتیاز تیمی و ۳۲۷.۲۶ امتیاز انفرادی

۱۰. باشگاه آهن بافق (الف) با ۲۷ امتیاز تیمی و ۳۲۶.۱ امتیاز انفرادی

۱۱. درنا با ۲۳ امتیاز تیمی و ۳۱۷.۷۸ امتیاز انفرادی

۱۲. آرنیکا با ۲۱ امتیاز تیمی و ۳۱۵.۸۴ امتیاز انفرادی

۱۳. اوژن با ۲۰ امتیاز تیمی و ۳۱۸.۸۶ امتیاز انفرادی

۱۴. طنین آذربایجان با ۲۰ امتیاز تیمی و ۳۱۶ امتیاز انفرادی

۱۵. باشگاه آهن بافق(ب) با ۲۰ امتیاز تیمی و ۳۱۳.۸۴ امتیاز انفرادی

۱۶. باشگاه فرهنگ سمنان با ۲۰ امتیاز تیمی و ۳۱۰.  امتیاز انفرادی

۱۷. کاراته دژکرد ۵ با ۱۹ امتیاز تیمی و ۳۱۶.۸۶  امتیاز انفرادی

۱۸. صنعت مس کرمان ب با ۱۹ امتیاز تیمی و ۳۱۵.۹۴ امتیاز انفرادی

۱۹. شهدای وحدت شهرستان خوشاب۲ با ۱۷ امتیاز تیمی و ۳۱۴.۰۸امتیاز انفرادی

۲۰.صنعت مس کرمان الف با ۱۵ امتیاز تیمی و ۳۱۱.۵۴ امتیاز انفرادی

۲۱. اوژن ۱ با ۱۵ امتیاز تیمی و ۳۰۹.۳متیاز انفرادی

۲۲. گردآفرید با ۱۵ امتیاز تیمی و ۳۰۴.۴امتیاز انفرادی

۲۳. باشگاه سمیع عادل با ۱۵ امتیاز تیمی و ۲۶۴.۳۸ امتیاز انفرادی

رده نونهالان سبز، آبی و بنفش

۱. آکادمی ارباب۱با ۳۶ امتیاز تیمی، ۶ صدر نشین و ۳۴۹.۵۲  امتیاز انفرادی

۲. باشگاه افسانه با ۳۵ امتیاز تیمی، ۵ صدر نشین و ۳۴۷.۹۸ امتیاز انفرادی

۳. ستاره اتحاد سرخون  با ۳۳ امتیاز تیمی، ۳ صدر نشین و ۳۴۲.۶۸ امتیاز انفرادی

۴. آکادمی ارباب۲ با ۳۱ امتیاز تیمی، یک صدرنشین و ۳۴۰.۲۶ امتیاز انفرادی

۵. باشگاه آهن بافق با ۲۷ امتیاز تیمی و ۳۳۳.۶۲ امتیاز انفرادی

۶. انرژی با ۲۵ امتیاز تیمی و ۳۲۸.۴۲ امتیاز انفرادی

۷. کاراته نونهالان شهرستان خوشاب با ۲۱ امتیاز تیمی و ۳۲۵.۷۶ امتیاز انفرادی

۸. باران با ۲۱ امتیاز تیمی و ۳۲۲.۴۶ امتیاز انفرادی

۹. طنین آذربایجان با ۱۸ امتیاز تیمی و ۳۲۱.۸۶ امتیاز انفرادی

۱۰. کاراته دژکرد ۳ با ۱۸ امتیاز تیمی و ۳۲۰.۸۶ امتیاز انفرادی

۱۱. رانا با ۱۷ امتیاز تیمی و ۳۱۸.۹۸ امتیاز انفرادی

۱۲. باشگاه ایران جوان با ۱۶ امتیاز تیمی و ۳۱۴.۱۶ امتیاز انفرادی

۱۳. درنا با  ۱۶ امتیاز تیمی و ۲۹۴.۵۸ امتیاز انفرادی

۱۴.صنعت مس کرمان با ۱۵ امتیاز تیمی و ۳۱۷.۷۴ امتیاز انفرادی

رده نونهالان قهوه‌ای و مشکی

۱. شیتوریو کوجی دو هرمزگان با ۳۵ امتیاز تیمی، ۷ صدر نشین و ۳۴۱.۱۴  امتیاز انفرادی

۲.  صبا شیراز با ۳۴ امتیاز تیمی، ۴ صدر نشین و ۳۳۸.۸۸ امتیاز انفرادی

۳. فانوس شهر ۲ با ۳۱ امتیاز تیمی، ۲ صدر نشین و ۳۳۷.۲۸ امتیاز انفرادی

۴. اهورا با ۲۹ امتیاز تیمی، یک صدرنشین و ۳۳۷.۳۲ امتیاز انفرادی

۵. تیم wmmf با ۲۹امتیاز تیمی و ۳۳۴.۵۴ امتیاز انفرادی

۶. طنین آذربایجان الف با ۲۵ امتیاز تیمی و ۳۳۳.۳۲ امتیاز انفرادی

۷.باشگاه کیا با ۲۴ امتیاز تیمی، ۱ صدر نشین و ۲۶۵.۲۸ امتیاز انفرادی

۸. طنین آذربایجان ب با ۲۳ امتیاز تیمی و ۳۲۸.۷  امتیاز انفرادی

۹. یونیک با ۲۳ امتیاز تیمی و ۳۲۵.۵۴ امتیاز انفرادی

۱۰. قهرمانان کاتای قرنطینه ۲ کیش با ۲۲ امتیاز تیمی و ۳۲۴.۴۸ امتیاز انفرادی

۱۱.باشگاه بهاران (آسو) با ۲۱ امتیاز تیمی و ۳۱۹.۹۸ امتیاز انفرادی

۱۲. درنا با ۱۸ امتیاز تیمی و ۲۱۷.۲۶ امتیاز انفرادی

۱۳. آکادمی میلاد کرمانشاه با ۱۷ امتیاز تیمی و ۱۷۰.۸۴ امتیاز انفرادی

۱۴. اوژن با ۱۶ امتیاز تیمی و ۳۰۵.۰۲ امتیاز انفرادی

۱۵. هیئت کاراته استان سمنان با ۱۵ امتیاز تیمی و ۲۹۴.۵۴  امتیاز انفرادی

۱۶. باشگاه آیریک دو با ۱۵ امتیاز تیمی و ۲۰۱.۹  امتیاز انفرادی

رده نوجوانان قهوه‌ای و مشکی

۱. صنعت مس کرمان با ۳۸ امتیاز تیمی، ۸ صدر نشین و ۳۵۰.۹۶ امتیاز انفرادی

۲. ساینا با ۳۶ امتیاز تیمی، ۶ صدرنشین و ۳۵۰.۳۲ امتیاز

۳.اهورا الف با ۲۹  امتیاز تیمی و ۳۳۶.۷۶  امتیاز انفرادی

۴. یونیک با ۲۸ امتیاز تیمی و ۳۳۶.۳۶  امتیاز انفرادی

۵.انرژی با ۲۸ امتیاز تیمی و ۳۳۳.۳۲  امتیاز انفرادی

۶. کانون بسیج بندرعباس با ۲۷ امتیاز تیمی، یک صدرنشین و ۳۳۰.۵۲  امتیاز انفرادی

۷. درنا با ۲۱ امتیاز تیمی و ۳۱۸.۰۶ امتیاز انفرادی

۸. اهورا ب با ۲۱ امتیاز تیمی و ۲۶۶.۷۸ امتیاز انفرادی

۹. طنین آذربایجان با ۱۹ امتیاز تیمی و ۳۱۷.۱۲ امتیاز انفرادی

۱۰. آکادمی میلاد کرمانشاه با ۱۸ امتیاز تیمی و ۲۱۷.۵۸  امتیاز انفرادی

۱۱. فانوس شهر۳ با ۱۶ امتیاز تیمی و ۲۷۶.۹۴  امتیاز انفرادی

۱۲. معین با ۱۶ امتیاز تیمی و ۲۱۴.۹۸ امتیاز انفرادی

۱۳. آکادمی رستاخیز با ۱۵ امتیاز تیمی و ۱۸۲.۴۲  امتیاز انفرادی

کد خبر: 822

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 2 =