اعلام نتایج هفته دوم دور برگشت لیگ مجازی کاتا بانوان

نتایج هفته دوم دور برگشت لیگ مجازی کاتا بانوان اعلام شد.

به گزارش کاراته پرس و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، نتایج هفته دوم دور برگشت تمام رده‌های سنی، اولین دوره مسابقات لیگ مجازی کاتای بانوان جام مدافعان سلامت اعلام شد.

 نتایج هفته دوم دور برگشت مسابقات به شرح زیر می‌باشد:

رده خردسالان سفید، زرد و نارنجی

 ۱. آکادمی ارباب ۱ با ۳۸ امتیاز تیمی، ۸ صدر نشین و۶۲ ,۳۴۲ امتیاز انفرادی

۲. تیم جوانه با ۳۷ امتیاز تیمی، ۷ صدر نشین و۱۸ ,۳۴۳ امتیاز انفرادی

۳. نگین ۲ با ۳۱ امتیاز تیمی، ۲ صدر نشین و  ۳۱۳.۷۶ امتیاز انفرادی

۴. آکادمی کوهی با ۲۶ امتیاز تیمی و۳۲۴.۷۲  امتیاز انفرادی

۵.  زیبا شهر با ۲۴ امتیاز تیمی، ۱ صدرنشین و ۲۶۳.۲۴ امتیاز انفرادی

۶. کاراته دژ کرد با ۲۰ امتیاز تیمی و  ۳۱۹.۱۴ امتیاز انفرادی

7. سیما با ۱۸ امتیاز تیمی و ۳۱۳.۶ امتیاز انفرادی

۸.  درنا با ۱۸ امتیاز تیمی و ۳۱۲.۵۴ امتیاز انفرادی

۹. مهرگان با ۱۷ امتیاز تیمی و ۲۵۰.۴ امتیاز انفرادی

  رده خردسالان سبز آبی بنفش

۱. باشگاه افسانه با ۴۴ امتیاز تیمی، ۸ صدرنشین و ۴۱۴,۱ امتیاز انفرادی

۲. آکادمی ارباب۱ با ۴۲ امتیاز تیمی، ۶ صدر نشین و ۴۱۳,۱۶ امتیاز انفرادی

3. wmmf با  ۳۹امتیاز تیمی،  ۳صدر نشین و۴۰۵.۹۴ امتیاز انفرادی

4. اهورا با ۳۷امتیاز تیمی، ۱صدر نشین و ۴۰۳,۷۲ امتیاز انفرادی

۵. نگین۱ با ۳۵ امتیاز تیمی و ۴۰۲,۸۵ امتیاز انفرادی

6. قهرمانان کاتای قرنطینه۱کیش با ۳۴ امتیاز تیمی و ۳۹۲,۶۲ امتیاز انفرادی

۷. ساینا با ۳۳ امتیاز تیمی و ۳۹۳,۹۲ امتیاز انفرادی

۸. باشگاه آهن بافق(الف) با ۳۳ امتیاز تیمی و ۳۹۲,۶۸ امتیاز انفرادی

۹. شیتوریو کوجی دو هرمزگان با ۳۳ امتیاز تیمی و ۳۹۴,۹  امتیاز انفرادی

۱۰. شهدای وحدت شهرستان خوشاب۱ با ۳۲ امتیاز تیمی و ۳۹۴,۶۸ امتیاز انفرادی

۱۱. درنا با ۲۸ امتیاز تیمی و۳۸۳,۱۸  امتیاز انفرادی

12. آرنیکا با ۲۷ امتیاز تیمی و ۳۸۳,۵  امتیاز انفرادی

۱۳. اوژن با ۲۴ امتیاز تیمی و ۳۸۰,۳۸ امتیاز انفرادی

۱۴. طنین آذربایجان با ۲۴ امتیاز تیمی و ۳۸۰,۲ امتیاز انفرادی

15. .باشگاه آهن بافق(ب) با ۲۴ امتیاز تیمی و ۳۷۸,۸ امتیاز انفرادی

۱۶ . صنعت مس کرمان(ب) با ۲۳ امتیاز تیمی و ۳۸۰,۲ امتیاز انفرادی

17 .باشگاه فرهنگ سمان با ۲۳ امتیاز تیمی و ۳۷۰,۹۲ امتیاز انفرادی

۱۸.کاراته دژکرد ۵ با ۲۳ امتیاز تیمی و ۳۸۱,۴۶ امتیاز انفرادی

۱۹. صنعت مس کرمان(الف) با ۱۸ امتیاز تیمی و ۳۷۵,۹ امتیاز انفرادی

۲۰. اوژن۱ با ۱۸ امتیاز تیمی و ۳۷۲,۷۴ امتیاز انفرادی

21. گرد آفرید با ۱۸ امتیاز تیمی و ۳۴۶,۴۶ امتیاز انفرادی

22.  باشگاه سمیع عادل با ۱۸ امتیاز تیمی و ۳۲۶،۲ امتیاز انفرادی

۲۳. شهدای وحدت شهرستان خوشاب۲ با ۱۷ امتیاز تیمی و ۳۱۴،۰۸ امتیاز انفرادی

 رده خردسالان قهوه‌ای و مشکی

 ۱. ساینا با ۴۰ امتیاز تیمی، ۴ صدرنشین و ۴۰۸,۴۴ امتیاز انفرادی

۲. انرژی با ۴۰ امتیاز تیمی، ۴ صدر نشین و  ۴۰۶,۲۸امتیاز انفرادی

۳. یونیک  با ۳۸  امتیاز تیمی، ۵ صدرنشین و ۳۸۲,۰۲ امتیاز انفرادی

۴. شیتوریو کوجی دو هرمزگان با ۳۴ امتیاز تیمی، ۲ صدرنشین و ۴۰۰,۷۲ امتیاز انفرادی

۵. صنعت مس کرمان با ۳۳ امتیاز تیمی، ۲ صدرنشین  و ۳۹۷,۱۴ امتیاز انفرادی

6. فانوس شهر ۱ با ۳۳ امتیاز تیمی، ۱ صدرنشین و ۳۹۸,۸۶ امتیاز انفرادی

۷.اهورا  با ۳۱  امتیاز تیمی و ۳۹۴,۹۲ امتیاز انفرادی

۸. باران با ۲۵ امتیاز تیمی و ۳۸۷,۴۸ امتیاز انفرادی

۹. آکادمی امیری استان آ.شرقی با ۲۵ امتیاز تیمی و ۳۴۶،۰۲ امتیاز انفرادی

۱۰. طنین آذربایجان با ۲۳ امتیاز تیمی و ۳۸۸،۴۸ امتیاز انفرادی

۱۱. باشگاه آیریک یک با ۲۰ امتیاز تیمی و ۳۵۰,۹۶ امتیاز انفرادی

۱۲. هیئت کاراته استان سمنان با ۱۸ امتیاز تیمی و ۳۶۰,۴۴ امتیاز انفرادی

۱۳. معین با ۱۸ امتیاز تیمی و ۱۶۵,۰۴ امتیاز انفرادی

 رده نونهالان و نوجوانان سفید، زرد و نارنجی

۱. آکادمی ارباب ۱ با ۳۹ امتیاز تیمی، ۹ صدرنشین و ۳۴۰,۷ امتیاز انفرادی

۲. باشگاه افسانه با ۳۶ امتیاز تیمی، ۶ صدر نشین و ۳۳۹,۸۸ امتیاز انفرادی

۳. کاراته نوجوانان شهرستان خوشاب  با ۲۱ امتیاز تیمی و ۳۲۵,۱۴ امتیاز انفرادی

۴. مهرگان با ۲۰ امتیاز تیمی و ۳۲۵,۳۴ امتیاز انفرادی

۵. طنین آذربایجان  با ۲۰ امتیاز تیمی و ۳۰۳,۱۸ امتیاز انفرادی

۶. کاراته دژکرد ۴  با ۱۷ امتیاز تیمی و ۲۹۷,۸۸ امتیاز انفرادی

 رده نوجوانان و جوانان سبز، آبی و بنفش

 ۱. باشگاه افسانه۲ با ۳۵ امتیاز تیمی، ۶ صدر نشین و ۳۴۱,۸۴ امتیاز انفرادی

2. آکادمی ارباب با ۳۴ امتیاز تیمی، ۴ صدر نشین و ۳۴۴,۱۸ امتیاز انفرادی

۳. باشگاه حق نظری با ۳۳ امتیاز تیمی، ۴ صدرنشین و  ۳۴۱,۵۴  امتیاز انفرادی

4. باشگاه افسانه۱ با ۳۱ امتیاز تیمی، ۲ صدرنشین و ۳۴۱,۱ امتیاز انفرادی

۵. ستاره اتحاد سرخون با ۲۶ امتیاز تیمی و ۳۳۱,۵ امتیاز انفرادی

6. جوانه با ۲۴ امتیاز تیمی و ۳۲۷,۷۲ امتیاز انفرادی

۷. ساینا با ۲۲ امتیاز تیمی و  ۳۲۵,۵۴امتیاز انفرادی

8. زیباشهر با ۱۹ امتیاز تیمی و ۳۲۴,۹۴ امتیاز انفرادی

۹. باران با ۱۶ امتیاز تیمی و ۲۹۰,۹۶ امتیاز انفرادی

10. کاراته دژکرد۱ با ۱۶  امتیاز تیمی و ۲۷۲,۴۸ امتیاز انفرادی

۱۱. صنعت مس کرمان با ۱۵ امتیاز تیمی و ۳۱۶,۵۴ امتیاز انفرادی

۱۲. شهید کشوری با ۱۵ امتیاز تیمی و ۱۸۳,۹۴ امتیاز انفرادی

 رده جوانان قهوه‌ای و مشکی

 ۱. جوانه با ۴۱ امتیاز تیمی، ۱۳ صدر نشین و ۳۱۶,۵ امتیاز انفرادی

۲. ساینا با ۳۰ امتیاز تیمی، ۱ صدر نشین و  ۳۴۸,۳۸ امتیاز انفرادی

۳. اهورا با ۲۹ امتیاز تیمی و ۳۴۴,۳۸ امتیاز انفرادی

۴. تیم WMMF  با ۲۸ امتیاز تیمی و ۳۱۷,۶۸ امتیاز انفرادی

۵. باشگاه حق نظری با ۲۵ امتیاز تیمی، ۱ صدر نشین  و ۳۳،۶۲ امتیاز انفرادی

۶. طنین آذربایجان با ۲۳ امتیاز تیمی و ۳۳۴,۶۲ امتیاز انفرادی

۷. قهرمانان اصفهان با ۲۳ امتیاز تیمی و ۳۱۴,۵ امتیاز انفرادی

۸. آوای اوج با ۲۳ امتیاز تیمی و ۲۶۵.۳۴ امتیاز انفرادی

۹. انرژی با ۱۹ امتیاز تیمی و ۳۳۰,۹۸ امتیاز انفرادی

۱۰. زیباشهر هرمزگان با ۱۷ امتیاز تیمی و ۲۱۵,۸۶ امتیاز انفرادی

۱۱. فانوس شهر ۴ با ۱۵ امتیاز تیمی و ۲۷۲,۵۴ امتیاز انفرادی

۱۲. باشگاه قاسمی گیلان با ۹ امتیاز تیمی و ۲۲۹,۰۶ امتیاز انفرادی

 رده نونهالان قهوه‌ای ـ مشکی

۱.شیتوریوکوجی دو هرمزگان با ۴۳ امتیاز تیمی ،۹ صدرنشینی و ۸/۴۱۰ امتیاز انفرادی

۲. صبا شیراز با ۴۱ امتیاز تیمی ،۵ صدرنشینی و ۹۴/۴۰۷ امتیاز انفرادی

۳. فانوس شهر ۲ با ۳۷ امتیاز تیمی ،۲ صدرنشینی و ۶۲/۴۰۴ امتیاز انفرادی

۴. اهورا با ۳۵ امتیاز تیمی ،۱ صدرنشینی و ۶۴/۴۰۴ امتیاز انفرادی

۵. WMMF با  ۳۴ امتیاز تیمی و ۵۴/۴۰۲ امتیاز انفرادی

۶. طنین اذربایجان الف با  ۳۱ امتیاز تیمی و ۸۶/۴۰۰ امتیاز انفرادی

7. طنین اذربایجان ب با  ۲۹ امتیاز تیمی و ۱۸/۳۹۵ امتیاز انفرادی

8. باشگاه کیا با  ۲۸ امتیاز تیمی ، ۱ صدر نشینی و ۹۶/۲۸۷ امتیاز انفرادی

9. یونیک با  ۲۷ امتیاز تیمی و ۰۸/۳۹۱ امتیاز انفرادی۱۰

10. قهرمانان کاتای قرنطینه ۲ کیش با  ۲۵ امتیاز تیمی و ۴۸/۳۲۴ امتیاز انفرادی

۱۱. باشگاه بهاران  با  ۲۴ امتیاز تیمی و ۳۸۴امتیاز انفرادی

۱۲. درنا با  ۲۳ امتیاز تیمی و ۷۲/۲۶۱ امتیاز انفرادی

۱۳. آکادمی میلاد کرمانشاه با  ۲۰ امتیاز تیمی و ۶۶/۲۳۳ امتیاز انفرادی

۱۴.اوژن با  ۱۹ امتیاز تیمی و ۲۸/۳۶۷ امتیاز انفرادی

۱۵. هییت کاراته استان سمنان با  ۱۸ امتیاز تیمی و ۵۴/۳۳۶ امتیاز انفرادی

۱۶. باشگاه ایریک دو با  ۱۸ امتیاز تیمی و ۲/۲۶۴ امتیاز انفرادی

 رده نوجوانان قهوه‌ای ـ مشکی

1.صنعت مس کرمان با ۴۵ امتیاز تیمی ،۹ صدرنشینی و ۲۴/۴۲۱ امتیاز انفرادی

2. ساینا با ۴۴ امتیاز تیمی ،۸ صدرنشینی و ۸۸/۴۲۰ امتیاز انفرادی

۳. اهورا الف با ۳۵ امتیاز تیمی و ۲۸/۴۰۵ امتیاز انفرادی

۴. یونیک با ۳۴ امتیاز تیمی و ۸۸/۴۰۴ امتیاز انفرادی

۵. کانون بسیج بندر عباس  با  ۳۳ امتیاز تیمی، ۱ صدر نشینی و ۳۲/۳۹۹ امتیاز انفرادی

۶. انرژی با  ۳۲ امتیاز تیمی و ۴/۳۹۹ امتیاز انفرادی

۷. درنا با  ۲۶ امتیاز تیمی و ۹۴/۳۸۲ امتیاز انفرادی

۸. طنین اذربایجان با  ۲۳ امتیاز تیمی و ۷۴/۳۸۲ امتیاز انفرادی

۹. اکادمی میلاد کرمانشاه با  ۲۲ امتیاز تیمی و ۶/۲۶۱ امتیاز انفرادی

۱۰. اهورا ب  با  ۲۱ امتیاز تیمی و ۷۸/۲۶۶ امتیاز انفرادی

۱۱. فانوس شهر ۳  با  ۲۰ امتیاز تیمی و ۱/۳۲۱ انفرادی

۱۲. معین با  ۱۹ امتیاز تیمی و ۴۸/۲۵۷ امتیاز انفرادی

۱۳. آکادمی رستاخیر با  ۱۸ امتیاز تیمی و ۸۶/۲۲۲ امتیاز انفرادی

رده نونهالان سبزـ آبی ـ بنفش

۱.آکادمی ارباب ۱ با ۴۳ امتیاز تیمی ،۷ صدرنشینی و ۰۴/۴۱۸ امتیاز انفرادی

2. باشگاه افسانه با ۴۱ امتیاز تیمی ،۵ صدرنشینی و ۹۲/۴۱۵ امتیاز انفرادی

۳. ستاره اتحاد سرخون با ۴۱ امتیاز تیمی،۵ صدرنشینی و ۱/۴۱۱ امتیاز انفرادی

۴. آکادمی ارباب ۲ با ۳۸ امتیاز تیمی ،۲ صدرنشینی و ۴۲/۴۰۸ امتیاز انفرادی

۵. باشگاه آهن بافق  با  ۳۱ امتیاز تیمی و ۳۸/۳۹۹ امتیاز انفرادی

۶. انرژی با  ۳۱ امتیاز تیمی و ۱/۳۹۵ امتیاز انفرادی۷

7. کاراته نونهالان شهرستان خوشاب با  ۲۵ امتیاز تیمی و ۵۶/۳۹۰ امتیاز انفرادی

۸. باران با  ۲۵ امتیاز تیمی و۳۸۸ امتیاز انفرادی

۹. طنین آذربایجان با  ۲۲ امتیاز تیمی و ۸/۳۸۷ امتیاز انفرادی

۱۰. کاراته دژکرد۳  با  ۲۱ امتیاز تیمی و ۲/۳۶۳ امتیاز انفرادی

۱۱.رانا با  ۲۰ امتیاز تیمی و ۲۲/۳۸۳ انفرادی

۱۲. باشگاه ایران جوان با  ۲۰ امتیاز تیمی و ۴۸/۳۷۶ امتیاز انفرادی

۱۳. درنا با  ۲۰ امتیاز تیمی و ۶۸/۳۵۸ امتیاز انفرادی

۱۴. صنعت مس کرمان با  ۱۸ امتیاز تیمی و ۷۶/۳۸۲ امتیاز انفرادی

کد خبر: 907

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 0 =